Anunţuri angajări

Anunt concurs ASAAGR 2023 – expert IA

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul ASAAGR 2023 – expert IA

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviului

Rezultate finale