Legislaţie

1. HG nr. 161/2023 privind aprobarea Programului statistic național anual 2023;

1. HG nr. 913/2022 privind aprobarea Programului statistic național anual 2022;

2. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 (forma consolidată);

3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020 privind Recensământul General Agricol din România runda 2020 (forma consolitată);

4. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. O.G nr.3/2016 pentru  stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratie publice centrale si pentru modificarea unor acte normative;

6. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri ;

7. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. H.G. nr. 145/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica;

9. H.G. nr.201/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica;

10. Hotararea Guvernului nr.795/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2015-2020;

11. Hotararea Guvernului nr.844/2015 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2015-2017;

12. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedura fiscala;

13. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;

14. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finantele publice;

15. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;

16. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

17. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor);

18. Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor)